PRIVACY POLICY

YogaMark, gevestigd aan de Emmaplein 20, 5211 VW te 's-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Jouw persoonsgegevens worden door YogaMark verwerkt wanneer je gebruik maakt van de diensten van YogaMark en/of wanneer je deze gegevens zelf verstrekt aan YogaMark.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. YogaMark ontvangt deze gegevens van jou, bijvoorbeeld wanneer je de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een email stuurt of belt/appt/sms’t.
 

Van wie verwerkt YogaMark persoonsgegevens?

YogaMark verwerkt persoonsgegevens van iedere persoon waar contact mee is en/of die de website www.yogamark.nl bezoekt.

 

Waar gebruikt YogaMark je persoonsgegevens voor?
YogaMark verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van YogaMark uit te kunnen voeren;

 • om je te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om je de mogelijkheid te bieden een account te maken wanneer je een reactie wilt achterlaten in het blog;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • om de bestelde producten te kunnen leveren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • voor het verzenden van een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor is.

Welke persoonsgegevens verwerkt YogaMark?

In verband met bovenstaande doelen verwerkt YogaMark de volgende persoonsgegevens: 

 • voor- en achternaam, 

 • geslacht,

 • adresgegevens, 

 • telefoonnummer, 

 • e-mailadres, 

 • bankrekeningnummer
   

Daarnaast worden gegevens verwerkt die door jou actief aan YogaMark verstrekt worden.

 

Bij het plaatsen van een bestelling in onze webwinkel of inschrijving op een evenement of training moet u zich registreren. Na registratie bewaart YogaMark via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. 

YogaMark bewaart deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Daarnaast kan YogaMark contact met u opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
 

YogaMark zal de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met YogaMark sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kan YogaMark persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij YogaMark een bestelling plaatst, wordt voor de afhandeling daarvan gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kan YogaMark uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

Verwerkt YogaMark bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
YogaMark verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. YogaMark kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

 

Als je er van overtuigd bent dat YogaMark zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft  verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via markvandeleur@icloud.com. De gegevens zullen dan worden verwijdert.

 

Hoe lang bewaart YogaMark persoonsgegevens?

YogaMark bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, maximaal 2 jaar na het laatste contact met YogaMark en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Deelt YogaMark persoonsgegevens met derden?

YogaMark verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

YogaMark gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

YogaMark gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de webwinkel gebruiken. YogaMark heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de data. Verder heeft YogaMark Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

En tot slot worden de IP-adressen geanonimiseerd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
YogaMark en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die bij YogaMark bekent zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar markvandeleur@icloud.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt YogaMark jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. YogaMark reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

YogaMark wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe beveiligd YogaMark persoonsgegevens?

YogaMark neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met YogaMark via markvandeleur@icloud.com.

 

Links

Op de website van YogaMark kunnen links naar andere websites staan. YogaMark is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites en adviseert je dan ook om altijd het privacy statement van de betreffende website te lezen.
 

Wijzigingen aan deze privacy policy statement

Dit is het Privacy Statement van YogaMark.

YogaMark kan dit privacy statement zo nu en dan bijwerken. Een grote verandering in dit privacy statement zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 24 maart 2019. De meest recente versie vind je altijd op deze website.

 

Contactgegevens:

YogaMark
Emmaplein 20 

5211 VW 's-Hertogenbosch 

markvandeleur@icloud.com

www.yogamark.nl

YogaMark - juni 2019 wit.png
 • Yogales
 • Yogales

© 2019 Yoga Mark I 's Hertogenbosch, Netherlands

YogaMark - juni 2019.png